Bericht Van Selor
gepubliceerd op 10 juni 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Werving van Franstalige klerken met elementaire kennis van het Duits voor het adjunct-arrondissementscommissariaat Centrale vertaaldienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken Eén betrekking is thans vacant te Malmedy. De functieb(...) Jaarlijks

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2000008210
pub.
10/06/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Werving van Franstalige klerken (m/v) met elementaire kennis van het Duits voor het adjunct-arrondissementscommissariaat Centrale vertaaldienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken Eén betrekking is thans vacant te Malmedy.

De functiebeschrijving en de selectieprocedure zijn uitvoerig beschreven in het examenreglement dat U bij de diensten van SELOR kunt bekomen.

Jaarlijks brutobeginsalaris: 615 582 F, reglementaire toelagen niet inbegrepen.

Inschrijving : ten laatste op 20 juni 2000.

De inschrijving voor dit examen is gratis en kan per brief, telefoon, fax of via de Selor-website. SELOR, Dienst « Wervingsexamens Federale Overheid », Esplanadegebouw, Oratoriënberg 20, 1000 Brussel, tel. 02/214 44 08, fax : 02/214 44 59, Website : http://www.selor.be Telefonische inschrijvingen gebeuren uitsluitend via nr. 070/66 66 30.

U vermeldt duidelijk uw naam, voornaam, volledig adres, geboortedatum, rijksregisternummer, evenals de benaming en het refertenummer AFG00068 van het examen.

Uw inschrijving zal per brief worden bevestigd.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^