Bericht Van Selor
gepubliceerd op 14 september 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Mededeling Er werd beslist om de inschrijvingsdatum van volgende selecties te verlengen : - Directeur-generaal Organisatie gezondheidsvoorzieningen van de FOD « Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu » gepubliceerd in het Belg - Direct

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2002002252
pub.
14/09/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Mededeling Er werd beslist om de inschrijvingsdatum van volgende selecties te verlengen : - Directeur-generaal Organisatie gezondheidsvoorzieningen van de FOD « Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu » gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad nr. 288 van 11 september 2002, respectievelijk pagina 40257. - Directeur-generaal Bescherming Volksgezondheid : Leefmilieu van de FOD « Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu » gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad nr. 288 van 11 september 2002, respectievelijk pagina's 40257-40258. - Directeur-generaal Gezondheidsberoepen, medische bewaking en welzijn op het werk van de FOD « Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu » gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad nr. 288 van 11 september 2002, respectievelijk pagina's 40258-40259. - Directeur-generaal Bescherming Volksgezondheid : geneesmiddelen van de FOD « Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu » gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad nr. 288 van 11 september 2002, respectievelijk pagina 40259. - Directeur-generaal Bescherming Volksgezondheid : plantaardige en dierlijke productie, verwerking en distributie van levensmiddelen van de FOD « Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu » gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad nr. 288 van 11 september 2002, respectievelijk pagina's 40259-40260.

De kandidaturen voor de vermelde selecties kunnen worden ingediend tot en met 30 september 2002.

Aan alle toelaatbaarheidsvereisten dient eveneens voldaan te zijn op deze datum.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^