Bericht Van Selor
gepubliceerd op 14 september 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Selectie van een directeur-generaal « Organisatie gezondheidszorgvoorzieningen » van de FOD « Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu » . - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 288 van 11 september 2002, blz. 40257, moet(...)

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2002002253
pub.
14/09/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Selectie van een directeur-generaal « Organisatie gezondheidszorgvoorzieningen » van de FOD « Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu » (m/v). - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 288 van 11 september 2002, blz. 40257, moet in de Nederlandse tekst in de titel het woord « gezondheidsvoorzieningen » gelezen worden als « gezondheidszorgvoorzieningen ».

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^