Bericht Van Selor
gepubliceerd op 14 september 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Selectie van Nederlandstalige nautici (rang A1) voor de afdeling Vlaamse Nautische Autoriteit - standplaats Brussel - van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Na deze selectie wordt een lijst van geslaagden aangelegd die 2 jaar geldig(...) Toelaat

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2002008285
pub.
14/09/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Selectie van Nederlandstalige nautici (m/v) (rang A1) voor de afdeling Vlaamse Nautische Autoriteit - standplaats Brussel - van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Na deze selectie wordt een lijst van geslaagden aangelegd die 2 jaar geldig blijft.

Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn.2. Vereist diploma op 26 oktober 2002 : diploma van licentiaat in de nautische wetenschappen uitgereikt overeenkomstig het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen van de Vlaamse Gemeenschap. Ook laatstejaarsstudenten van het academiejaar 2002-2003 zijn toegelaten tot de selectie.

De gedetailleerde functiebeschrijving en selectieprocedure vindt u in het selectiereglement, dat u kunt verkrijgen bij de diensten van SELOR. Jaarlijks brutobeginsalaris : 28.265,16 euro, reglementaire toeslagen niet inbegrepen.

Solliciteren kan tot 26 oktober 2002.

U reageert per telefoon (enkel op het nummer 070-66 66 20 - houdt rijksregisternummer en referentienummer bij de hand !), fax (02-553 50 50) of brief (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Wervingen en Personeelsbewegingen, SELOR, Cel selecties Vlaamse Gemeenschap, Boudewijngebouw, Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel - tel. 02-553 59 45).

De SELOR-infolijn is bereikbaar op het nummer 02-214 45 66.

U kunt ook rechtstreeks solliciteren op onze website http://www.selor.be Om geldig te solliciteren, vermeldt u altijd uw naam, voornaam, volledig adres, geboortedatum, rijksregisternummer, uw hoogst behaalde diploma en het referentienummer (ANV02042) van de selectieprocedure.

Zoniet zal met uw sollicitatie geen rekening worden gehouden.

Uw sollicitatie zal per brief worden bevestigd.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^