Bericht Van Selor
gepubliceerd op 15 september 2004

Selectie van Nederlandstalige verpleegassistenten voor de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen van de FOD Justitie (ANG04815). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 1(...) 2. Neven,

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2004008154
pub.
15/09/2004
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Selectie van Nederlandstalige verpleegassistenten (m/v) voor de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen van de FOD Justitie (ANG04815). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 1. Allemeersch, Gabriel, 8370 Blankenberge 2.Neven, Martine, 3800 Sint-Truiden 3. Monbaliu, Marguerite, 8200 Brugge 4.Van Weert, Maria, 2340 Beerse 5. Staes, Sandra, 8480 Ichtegem Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^