Bericht Van Selor
gepubliceerd op 14 maart 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige economisten (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG08806) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 50 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien e(...) Naast d

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2008200821
pub.
14/03/2008
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Vergelijkende selectie van Nederlandstalige economisten (m/v) (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG08806) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 50 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning van de laatste plaats verscheidene geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximumaantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Deze personen worden er enkel in opgenomen op hun vraag en voor zover zij een attest hebben voorgelegd waarin hen de hoedanigheid van persoon met een handicap wordt toegekend. De personen met een handicap die zijn opgenomen in de bijzondere lijst, blijven hun rangschikking behouden zonder beperking in de tijd.

Als u geslaagd bent voor deze selectie, moet u - om benoemd te worden - op de datum van indiensttreding o.a. Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of de Zwitserse Bondsstaat.

Toelaatbaarheidsvereiste : Vereiste diploma's op 31 maart 2008 : diploma van basisopleiding van de 2e cyclus (b.v. licentiaat, master, handelsingenieur...) behaald in de economische wetenschappen, de toegepaste economische wetenschappen of in de handelswetenschappen uitgereikt door een Belgische hogeschool of universiteit.

Ook laatstejaarsstudenten van het academiejaar 2007-2008 zijn toegelaten tot de selectie.

De gedetailleerde functiebeschrijving en selectieprocedure vindt u in het selectiereglement, dat u kan verkrijgen bij de diensten van SELOR (via de infolijn 0800-505 54) of op de SELOR-website.

Jaarlijks brutobeginsalaris : 31.249,02 EUR, reglementaire toelagen niet inbegrepen.

Solliciteren kan tot 31 maart 2008.

U reageert per telefoon (enkel op het nummer 070-66 66 20 - hou rijksregisternr. en referentienr. bij de hand !), fax (02-788 68 44) of brief (SELOR, ANG08806, Bischoffsheimlaan 15, 1000 Brussel).

U kan ook rechtstreeks solliciteren op onze website http://www.selor.be Om geldig te solliciteren vermeldt u uw naam, voornaam, volledig adres, geboortedatum, rijksregisternummer en het referentienummer (ANG08806) van de selectieprocedure. Zo niet zal met uw sollicitatie geen rekening worden gehouden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^