Bericht Van Selor
gepubliceerd op 05 maart 2009

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige veiligheidsmedewerkers-chauffeurs. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige veiligheidsmedewerkers-chauffeurs (niveau D) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG08846) werd afgesl(...) Er zijn 41 g

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2009200876
pub.
05/03/2009
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Vergelijkende selectie van Nederlandstalige veiligheidsmedewerkers-chauffeurs. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige veiligheidsmedewerkers-chauffeurs (m/v) (niveau D) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG08846) werd afgesloten op 18 februari 2009.

Er zijn 41 geslaagden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^