Bericht Van Selor
gepubliceerd op 23 oktober 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Selectie van directeur stafdienst ICT voor de POD Wetenschapsbeleid (ANG09725) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij SELOR. Op de uiterste insch(...) - houder zijn v

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2009204827
pub.
23/10/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Selectie van directeur stafdienst ICT (m/v) voor de POD Wetenschapsbeleid (ANG09725) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij SELOR. Op de uiterste inschrijvingsdatum dienen de kandidaten : - houder zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (b.v. licenciaatsdiploma) van het universitair onderwijs of hoger onderwijs van het lange type; en - minimum vijf jaar nuttige beroepservaring bezitten. o Onder nuttige beroepservaring wordt ervaring verstaan in minstens één van de volgende aspecten : - het opstellen van strategische plannen (zijnde de conceptie en/of het sturen); - het projectbeheer (zijnde de conceptie en/of het sturen) en dit binnen het domein van de Informatie- of de Communicatietechnologieën De functieomschrijving evenals de selectieprocedure zijn omstandig beschreven in het volledige selectiereglement dat u kunt bekomen bij de diensten van SELOR (infolijn 0800-505 54) of via de website van SELOR (www.selor.be).

Bruto aanvangswedde op jaarbasis, geïndexeerd : 97.339,52 euro (salarisband 3).

Aanstellingsvoorwaarden : De kandidaat moet op de datum van de aanstelling : - Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of de Zwitserse Bondsstaat; - een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking; - de burgerlijke en politieke rechten genieten.

Opdat je kandidatuur in aanmerking zou worden genomen, dient je inschrijving : 1. ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum (9 november 2009) vergezeld te zijn van het standaard-CV van SELOR (ANG09725), dat volledig en correct is ingevuld (een andere presentatie of een aanpassing van het huidige document wordt niet aanvaard). Je kan het CV verkrijgen : o door het te downloaden (www.selor.be); o via de SELORinfolijn 0800-505 54; o op aanvraag via het e-mailadres info@selor.be 2. ingediend te zijn binnen de uiterste inschrijvingsdatum : o via de website (www.selor.be), door onderaan of in de lijst van selecties op de knop "Solliciteren" te klikken. Daarna stuur je het standaard-CV van deze functie op per mail, brief of fax; o via e-mail : uitsluitend naar topteamnl@selor.be; o per post : SELOR, t.a.v. Topteam NL (ANG09725), Bischoffsheimlaan 15, 1000 Brussel; o via fax : 02-788 70 00.

Zoniet zal met je sollicitatie geen rekening worden gehouden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^