Bericht Van Selor
gepubliceerd op 23 oktober 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés Communicatiebeleid voor de FOD Sociale Zekerheid (ANG09011) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toe(...) Naast deze

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2009204832
pub.
23/10/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés Communicatiebeleid (niveau A) voor de FOD Sociale Zekerheid (ANG09011) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning van de laatste plaats verscheidene geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Deze personen worden er enkel in opgenomen op hun vraag en voor zover zij een attest hebben voorgelegd waarin hen de hoedanigheid van persoon met een handicap wordt toegekend. De personen met een handicap die zijn opgenomen in de bijzondere lijst, blijven hun rangschikking behouden zonder beperking in de tijd.

Als u geslaagd bent voor deze selectie, moet u - om benoemd te worden - op de datum van de aanstelling o.a. Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of de Zwitserse Bondsstaat.

Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op 9 november 2009 : Diploma van basisopleiding van de 2e cyclus (b.v. licentiaat/master) afgeleverd door een universiteit of een hogeschool, behaald in de humane en sociale wetenschappen (b.v. communicatiewetenschappen, journalistiek, wijsbegeerte, geschiedenis, talen, letterkunde, archeologie, kunstwetenschappen, rechten, criminologie, psychologie en pedagogische wetenschappen, economische wetenschappen of handelswetenschappen, politieke en sociale wetenschappen, bestuurskunde). 2. Vereiste ervaring op 9 november 2009 : Een relevante professionele ervaring van minstens één jaar binnen een communicatiedienst in : - het opstellen van publicaties van A tot Z;en - het uitwerken van communicatieplannen; en - het opstellen van projectfiches.

De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, selectieprocedure,...) kan u verkrijgen bij SELOR (via de infolijn 0800-505 54) of op de SELOR-website.

Jaarlijks brutobeginsalaris : 32.511,49 EUR, reglementaire toelagen niet inbegrepen.

Solliciteren kan tot 9 november 2009 via www.selor.be Uw kandidatuur wordt enkel in aanmerking genomen als : - u uw online-CV volledig invult in « Mijn Selor »; - en u een kopie van uw diploma uiterlijk op 9 november 2009 oplaadt in uw online-CV in « Mijn Selor »; - en u online solliciteert voor deze vacature.

Indien u uw diploma niet kan opladen, dient u het uiterlijk op 9 november 2009 op te sturen naar SELOR, t.a.v. Christelle Keymeulen, Bischoffsheimlaan 15, 1000 Brussel, met de vermelding van uw rijksregisternummer, uw naam, uw voornaam en het selectienummer ANG09011 (de datum van de poststempel geldt als bewijs).

Online solliciteren is snel en eenvoudig. Eens uw CV en persoonlijke gegevens bij ons gekend zijn, zijn ze geregistreerd voor andere functies waarvoor u in de toekomst wenst te solliciteren. Handig en tijdbesparend. Bovendien verschijnt er op het scherm onmiddellijk een bericht of aan alle voorwaarden werd voldaan.

Ondanks het grote voordeel van het online solliciteren, zullen brieven die ons alsnog per post bereiken niet geweigerd worden (geen mail, geen fax). Indien u gebruik wenst te maken van deze optie, dient u zo spoedig mogelijk en uiterlijk op 9 november 2009 contact op te nemen met Christelle Keymeulen via 02-788 66 41 zodat we de voorwaarden kunnen meedelen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^