Bericht Van Selor
gepubliceerd op 25 juni 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Selectie van administrateur Financiering van de Staat en de Financiële Markten voor de FOD Financiën (ANG10718) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bi(...) Op de uite

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2010203538
pub.
25/06/2010
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Selectie van administrateur (m/v) Financiering van de Staat en de Financiële Markten voor de FOD Financiën (ANG10718) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij SELOR. Op de uiterste inschrijvingsdatum dienen de kandidaten : • minimum zes jaar titularis te zijn van een functie van niveau A in een ministerie, een federale overheidsdienst of een programmatorische federale overheidsdienst, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 7 november 2000 houdende oprichting en samenstelling van de organen die gemeenschappelijk zijn aan iedere federale overheidsdienst. Deze ervaring dient aangetoond te worden aan de hand van een uitgebreid standaard curriculum vitae. Indien nodig wordt u gevraagd een kopie van uw benoemingsbesluit op te sturen.

De functieomschrijving evenals de selectieprocedure zijn omstandig beschreven in de volledige functiebeschrijving die u kunt bekomen bij de diensten van SELOR (infolijn 0800-505 54) of via de website van SELOR (www.selor.be).

Bruto aanvangswedde op jaarbasis, geïndexeerd : euro 108.746,80 (band 4) Aanstellingsvoorwaarden.

De kandidaat moet op de datum van de aanstelling : • de Belgische nationaliteit hebben; • de Burgerlijke en politieke rechten genieten; • een gedrag vertonen dat overeenstemt met de functievereisten.

Opdat je kandidatuur in aanmerking zou worden genomen, dient je inschrijving : 1. ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum (23 juli 2010) vergezeld te zijn van het standaard-CV van SELOR van deze managementfunctie (ANG10718), dat volledig en correct is ingevuld (een andere presentatie of een aanpassing van het huidige document wordt niet aanvaard). Je kan het CV verkrijgen : o door het te downloaden (www.selor.be); o via de SELOR-infolijn 0800-505 54; o op aanvraag via het e-mailadres info@selor.be 2. ingediend te zijn op uiterlijk 23 juli 2010 : o via de website (www.selor.be), door onderaan of in de lijst van selecties op de knop "Solliciteren" te klikken. Daarna stuur je het CV van deze managementfunctie op per mail, brief of fax; o via e-mail : uitsluitend naar topteamnl@selor.be o per post : SELOR, t.a.v. Topteam NL (ANG10718), Bischoffsheimlaan 15, 1000 Brussel; o via fax : 02-788 70 00.

Zo niet zal met je sollicitatie geen rekening worden gehouden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^