Bericht Van Selor
gepubliceerd op 16 januari 2013
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Vergelijkende selectie van een Nederlandstalige financieel medewerker (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG12647) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blij(...) Er wordt

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2013200142
pub.
16/01/2013
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Vergelijkende selectie van een Nederlandstalige financieel medewerker (m/v) (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG12647) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft.

Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De personen met een handicap die zijn opgenomen in de bijzondere lijst, blijven hun rangschikking behouden zonder beperking in de tijd.

Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : • diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of van het hoger onderwijs van het korte type (gegradueerde, professionele bachelor of geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs), behaald in een afdeling boekhouden, accountancy-fiscaliteit, financiewezen of handel.

Solliciteren kan tot 30 januari 2013 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, selectieprocedure,...) kan u verkrijgen bij SELOR (via de infolijn 0800-505 54) of op www.selor.be

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^