Bericht Van Selor
gepubliceerd op 29 november 2013
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technische dossierbeheerders consumentenveiligheid De vergelijkende selectie van Nederlandstalige technische dossierbeheerders consumentenveiligheid (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Midd(...) Er zijn

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2013206502
pub.
29/11/2013
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technische dossierbeheerders consumentenveiligheid De vergelijkende selectie van Nederlandstalige technische dossierbeheerders consumentenveiligheid (m/v) (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG13123) werd afgesloten op 13 november 2013.

Er zijn 7 geslaagden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^