Bericht Van Selor
gepubliceerd op 31 december 2013

Vergelijkende selectie van Duitstalige luchthaveninspecteur De vergelijkende selectie van Duitstalige luchthaveninspecteur met voldoende kennis van het Engels (niveau C) voor de Waalse Overheidsdienst en enkele instellingen van openbaar n(...) Er zijn

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2013207343
pub.
31/12/2013
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Vergelijkende selectie van Duitstalige luchthaveninspecteur De vergelijkende selectie van Duitstalige luchthaveninspecteur met voldoende kennis van het Engels (m/v) (niveau C) voor de Waalse Overheidsdienst en enkele instellingen van openbaar nut van het Waals Gewest (AFG13099) werd afgesloten op 11 december 2013.

Er zijn 0 geslaagden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^