Bericht Van Selor
gepubliceerd op 03 januari 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige deskundigen goedkeuringen en voorschriften in de bouw (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG13191) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangeleg(...) Naast de

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2013207387
pub.
03/01/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Vergelijkende selectie van Nederlandstalige deskundigen goedkeuringen en voorschriften in de bouw (m/v) (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG13191) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft.

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn.

Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's en ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum : • basisopleiding van de 2e cyclus erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor het hoger onderwijs (vroeger lange type) na studies die ten minste vier jaar hebben omvat, of door de Staat of door een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissie en behaald in één van volgende domeinen : o burgerlijk ingenieur/master in de ingenieurswetenschappen met specialisatie werktuigkunde, elektrotechniek, bouwkunde, architectuur of materiaalkunde; o industrieel ingenieur/master in de industriële wetenschappen met specialisatie elektromechanica of bouwkunde; o architect/master in de architectuur. 2. Als u al federaal ambtenaar bent en nog niet werkt voor de rekruterende instelling, laadt u uw bewijs van benoeming op niveau A (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van de werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) op vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vult u uw volledige professionele ervaring in, inclusief uw huidige job.Als dit bewijs van benoeming al werd opgeladen in uw online-CV, moet u dit niet opnieuw doen.

Solliciteren kan tot 20 januari 2014 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, selectieprocedure,...) kan u verkrijgen bij SELOR (via de infolijn 0800-505 54) of op www.selor.be

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^