Bericht Van Selor
gepubliceerd op 18 augustus 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergelijkende selectie van Franstalig ICT-deskundige support en operationeel beheer (niveau B), voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (AFG13135) Na de selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die één jaa(...) Naast

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2014205117
pub.
18/08/2014
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Vergelijkende selectie van Franstalig ICT-deskundige support en operationeel beheer (m/v) (niveau B), voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (AFG13135) Na de selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft.

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn.

Toelaatbaarheidsvereisten: 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : • Een diploma van het korte type of van het hoger onderwijs van één cyclus uitgereikt door een Belgische Hogeschool (bv.gegradueerde, professionele bachelor,...) behaald in een afdeling informatica of elektronica.

EN BOVENDIEN 2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum : • Een relevante professionele ervaring van minimum één jaar binnen het (sub) domein van ICT-supportmedewerker, als programmeur of in een operationele ICT-dienst (als netwerkbeheerder, systeembeheerder, storagbeheerder,...).

OFWEL 1. Geen vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum EN BOVENDIEN 2.Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum : • Een relevante professionele ervaring van minimum twee jaar binnen het (sub) domein van ICT-supportmedewerker, als programmeur of in een operationele ICT-dienst (als netwerkbeheerder, systeembeheerder, storagbeheerder,...).

Als u al federaal ambtenaar bent en nog niet werkt voor de rekruterende instelling, laadt u uw bewijs van benoeming op niveau B, C of D (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van de werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) op vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vult u uw volledige professionele ervaring in, inclusief uw huidige job. Als dit bewijs van benoeming al werd opgeladen in uw online-cv, moet u dit niet opnieuw doen.

Solliciteren kan tot 1 september 2014 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, selectieprocedure,...) kan u verkrijgen bij SELOR via de infolijn 0800-505 54 of op www.selor.be

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^