Bericht Van Selor
gepubliceerd op 07 november 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergelijkende selectie van Franstalige attachés humanitaire hulp en ontwikkelingssamenwerking (niveau A) voor de FOD Buitenlandse zaken, Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking (AFG14326) Na de selectie wordt een lijst met maximum(...) Naast

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2014206857
pub.
07/11/2014
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Vergelijkende selectie van Franstalige attachés humanitaire hulp en ontwikkelingssamenwerking (m/v) (niveau A) voor de FOD Buitenlandse zaken, Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking (AFG14326) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft.

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn.

Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum : Licentiaat/Master in politieke wetenschappen.2. Een relevante professionele werkervaring van ten minste één jaar in Ontwikkelingssamenwerking en/of Humanitaire Hulp. Solliciteren kan tot 20 november 2014 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, selectieprocedure,...) kan u verkrijgen bij SELOR via de infolijn 0800-505 54 of op www.selor.be

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^