Bericht Van Selor
gepubliceerd op 05 februari 2016
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Taaltesten Taaltesten georganiseerd overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 13 maart 2007 tot regeling van de examens waarbij het gerechtspersoneel wordt gesteld te bewijzen dat zij in staat is de bepalingen na te komen van d In uit

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2016200631
pub.
05/02/2016
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016200631

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Taaltesten Taaltesten georganiseerd overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 13 maart 2007 tot regeling van de examens waarbij het gerechtspersoneel wordt gesteld te bewijzen dat zij in staat is de bepalingen na te komen van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken.

In uitvoering van het koninklijk besluit van 13 maart 2007 worden in de loop van het jaar 2016 drie zittingen georganiseerd omdat het gerechtspersoneel wordt gesteld te bewijzen dat zij in staat is de bepalingen na te komen van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken. Hierbij wordt volgende kalender gerespecteerd :

Taalzitting 1

Taalzitting 2

Taalzitting 3

Uiterste inschrijvingsdatum

22/02/2016

20/06/2016

17/10/2016

Aanvang van zitting

29/02/2016

27/06/2016

24/10/2016


Voor verdere inlichtingen over de organisatie van de taaltesten kan u zich wenden tot de afdeling Taalcertificering :

Voor de Nederlandstaligen Tel. : 02-788 67 69 E-mail : taal@selor.be

Voor de Franstaligen Tél.: 02-788 67 69 E-mail : linguistique@selor.be

SELOR Taalcertificering Simon Bolivarlaan 30 1000 BRUSSEL


Brussel, 25 januari 2016.

Koen Verlinden, Afgevaardigd bestuurder a.i.


begin


Publicatie : 2016-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^