Bericht Van Selor
gepubliceerd op 09 september 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergelijkende selectie van Duitstalige economisten (niveau A) voor de FOD Financiën (AFG16148) Na de selectie wordt een lijst met maximum 30 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld v(...) De per

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2016204576
pub.
09/09/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016204576

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Vergelijkende selectie van Duitstalige economisten (m/v) (niveau A) voor de FOD Financiën (AFG16148) Na de selectie wordt een lijst met maximum 30 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft.

Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn.

De personen met een handicap die zijn opgenomen in de bijzondere lijst, blijven hun rangschikking behouden zonder beperking in de tijd.

Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : • diploma van een basisopleiding van de 2e cyclus (b.v. licenciaat/ master, handelsingenieur,...) in de economische wetenschappen, de toegepaste economische wetenschappen of handelswetenschappen uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na ten minste vier jaar studie.

Solliciteren kan tot 26 september 2016 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, selectieprocedure,...) kan u verkrijgen bij SELOR op www.selor.be


begin


Publicatie : 2016-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^