Bericht Van Selor
gepubliceerd op 09 september 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adviseur Governance - beheer van het netwerk Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid (niveau A3) voor de FOD Sociale Zekerheid (ANG16184). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het(...) Na de se

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2016204591
pub.
09/09/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016204591

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adviseur Governance - beheer van het netwerk Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid (m/v/x) (niveau A3) voor de FOD Sociale Zekerheid (ANG16184). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 6 september 2016, blz. 60106.

Na de selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft.

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn.

Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : • diploma van basisopleiding van de 2e cyclus (b.v. master/licentiaat) afgeleverd door een universiteit of een hogeschool, behaald in de humane en sociale wetenschappen (b.v. wijsbegeerte, geschiedenis, talen, letterkunde, archeologie, kunstwetenschappen, rechten, criminologie, psychologie en pedagogische wetenschappen, economische wetenschappen of handelswetenschappen, politieke en sociale wetenschappen, bestuurskunde). 2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum : een relevante professionele ervaring (praktijk of academisch) van minstens zes jaar waarvan minstens vier jaar in : • Strategische management bij overheidsorganisatie in ten minste een van de volgende domeinen : o Opstellen of beheer van een beleidsplan in een Belgische overheidsorganisatie. o Wetenschappelijk onderzoek, doctoraat of toegepast onderzoek naar strategische management / prestatiemeetsystemen binnen de Belgische overheidsinstellingen of binnen de overheidssector van de OESO-landen (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). o Strategische ondersteuning van een manager (N of N-1) binnen de Belgische overheid.

En/of : • De invoering van bestuursovereenkomsten bij een openbare instelling in ten minste een van de volgende domeinen : o Opstellen en opvolgen van een bestuurs- of beheersovereenkomst in een Belgische overheidsorganisatie. o Wetenschappelijk onderzoek, doctoraat of toegepast onderzoek naar de invoering van bestuursovereenkomsten bij de Belgische overheidssector of bij de overheidssector van de OESO-landen. o Voeren van onderhandelingen of ondersteuning bij onderhandelingen, op politiek of organisatieniveau, tussen een Belgische openbare instelling en zijn voogdijoverheid. 3. Als je al federaal ambtenaar bent en nog niet werkt voor de rekruterende instelling, laad je je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. De vacante functie is een functie van niveau A3.

Je dient te voldoen aan : • Bekleed zijn met de klasse A3. • Ofwel een anciënniteit hebben van minstens vier jaar hebben in de klasse A2. • Ofwel een ancienniteit hebben van in totaal minstens zes jaar in klasse A1 én A2. • Ofwel een ancienniteit hebben van minstens zes jaar in enkel klasse A1.

Federale ambtenaren die zich kandidaat stellen via mobiliteit dienen de diplomavoorwaarden en ervaringsvereisten ook in te vullen.

Als je geslaagd bent in het specifiek of bijzonder gedeelte van een bevorderingsselectie niveau A3 (niveau van de selectie) en je bent opgenomen in de lijst van geslaagden, kan je op basis van dit slagen deelnemen aan deze selectie. Laad je bewijs van slagen op vóór de uiterste inschrijvingsdatum en neem contact op met de contactpersoon vermeld in de functiebeschrijving zodat je kan ingeschreven worden voor deze selectie. Doe je dit niet, kan je niet deelnemen aan de selectie op basis dit bewijs van slagen en krijg je geen vrijstelling voor de generieke screening.

Als dit bewijs van benoeming (bij Werkervaring, Mijn huidige werksituatie) of van slagen (bij diploma's en certificaten) al werd opgeladen in je online-CV, moet je dit niet opnieuw doen.

Solliciteren kan tot 23 september 2016 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, selectieprocedure,...) kan u verkrijgen bij SELOR via www.selor.be


begin


Publicatie : 2016-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^