Bericht Van Selor
gepubliceerd op 16 januari 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Attachés secretarie van de Ministerraad (m/v/x) (BNG16218) De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden (...) Solliciter

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2017200155
pub.
16/01/2017
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017200155

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A (reeks 3) voor de FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Attachés secretarie van de Ministerraad (m/v/x) (BNG16218) De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren worden door hun personeelsdienst op de hoogte gebracht en krijgen via deze weg de functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...).

Solliciteren kan tot 30 januari 2017.

Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich richten tot hun personeelsdienst.

De lijst van laureaten is twee jaar geldig en wordt opgemaakt na de selectie.


begin


Publicatie : 2017-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^