Bericht Van Selor
gepubliceerd op 23 maart 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Selectie van de Administrateur-generaal van de Inning en de Invordering voor de FOD Financiën. - Selectie-nummer : ANG18708 Solliciteren kan tot en met 17/04/2018 via www.selor.be De functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaar(...) Geef het se

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2018201434
pub.
23/03/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018201434

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Selectie van de Administrateur-generaal van de Inning en de Invordering (m/v/x) voor de FOD Financiën. - Selectie-nummer : ANG18708 Solliciteren kan tot en met 17/04/2018 via www.selor.be De functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) kan u verkrijgen bij Selor via www.selor.be Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden.


begin


Publicatie : 2018-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^