Bericht Van Selor
gepubliceerd op 16 november 2018

Vergelijkende selectie van Franstalige Calltakers Noodcentrale Provincie Luik met kennis van Duits (m/v/x) (niveau C) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : AFG18242 Solliciteren kan tot 06/12/2018 via www.selor.be De ge(...) Geef het selec

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2018205742
pub.
16/11/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018205742

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Vergelijkende selectie van Franstalige Calltakers Noodcentrale (101-112) Provincie Luik met kennis van Duits (m/v/x) (niveau C) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : AFG18242 Solliciteren kan tot 06/12/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) kan u verkrijgen bij Selor via www.selor.be Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden.

Na de selectie wordt een lijst met maximum 50 geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijft.

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn.


begin


Publicatie : 2018-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^