Bericht Van Selor
gepubliceerd op 19 november 2018

Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés gegevens sociale bescherming (niveau A1) voor de FOD Sociale Zekerheid. - Selectienummer: ANG18120 Deze selectie werd afgesloten op 06/11/2018. Er is 1 laureaat. De(...)

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2018205773
pub.
19/11/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018205773

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés gegevens sociale bescherming (m/v/x) (niveau A1) voor de FOD Sociale Zekerheid. - Selectienummer: ANG18120 Deze selectie werd afgesloten op 06/11/2018.

Er is 1 laureaat. De lijst is 1 jaar geldig.


begin


Publicatie : 2018-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^