Bericht
gepubliceerd op 10 december 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Belgisch Instituut van postdiensten en telecommunicatie Bericht Het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie meldt de kandidaten voor een voorlopige vergunning voor de levering van een spraaktelefoondienst of voor de exploita - de te vol

bron
ministerie van verkeer en infrastructuur
numac
1997014262
pub.
10/12/1997
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN VERKEER EN INFRASTRUCTUUR


Belgisch Instituut van postdiensten en telecommunicatie Bericht Het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie meldt de kandidaten voor een voorlopige vergunning voor de levering van een spraaktelefoondienst of voor de exploitatie van openbare telecommunicatienetten dat zij bij het Instituut een kandidatuurdossier kunnen krijgen met daarin : - de te volgen procedure om een voorlopige vergunning te verkrijgen; - de beschrijving van de voorwaarden die de toekomstige operatoren moeten naleven; - de lijst van inlichtingen die aan het BIPT moeten worden toegestuurd.

Dat dossier zal worden toegezonden op schriftelijke aanvraag, gericht aan : de heer E. Van Heesvelde, administrateur-generaal, Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, Sterrenkundelaan 14, bus 21, 1210 Brussel.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^