Bericht
gepubliceerd op 16 mei 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Speciale regelen van openbaarmaking Berichten van openbaar onderzoek Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Oudergem brengt ter kennis dat aan een openbaar onderzoek wordt onderworpen het basisdossier van het gemeentelijk o - De docu

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
1998031245
pub.
16/05/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Speciale regelen van openbaarmaking Berichten van openbaar onderzoek Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Oudergem brengt ter kennis dat aan een openbaar onderzoek wordt onderworpen het basisdossier van het gemeentelijk ontwikkelingsplan van 18 mei tot 16 juni 1998. - De documenten liggen ter inzage op de dienst stedenbouw van het gemeentebestuur, 5e verdieping, alle werkdagen van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 17 tot 20 uur en technische inlichtingen of uitleg kunnen op het gemeentebestuur worden verkregen op woensdagmorgen bij D. Touwaide, gemeentearchitekt. - Opmerkingen en bezwaren kunnen : - schriftelijk naar het college van burgemeester en schepenen, E. Idiersstraat 12, 1160 Brussel, gezonden worden en dit ten laatste op 16 juni 1998; - vóór deze datum bij de hierboven aangewezen persoon mondeling gemaakt worden. - Een openbare informatiezitting wordt op vrijdag 15 mei 1998, om 18 uur, in de gemeenteraadzaal georganiseerd.

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Brussel brengt ter kennis dat aan een openbaar onderzoek, vanaf 25 mei 1998 tot 25 juni 1998, wordt onderworpen, het basisdossier van het gemeentelijk ontwikkelingsplan, door de gemeenteraad in zitting van 4 mei 1998, aangenomen.

Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het dossier worden geraadpleegd : 1. bij het gemeentebestuur : Anspachlaan 6, te 1000 Brussel : - van maandag tot vrijdag : 's morgens tussen 9 en 12 uur (op de 11e verdieping); - op donderdag van 16 tot 20 uur (op de 10e verdieping) en 2. bij de dienst milieuraadgeving : Anspachlaan 11, te 1000 Brussel : - van maandag tot vrijdag, van 9 tot 17 uur; - op donderdag, tot 20 uur.

Technische uitleg over het dossier kan worden bekomen bij het gemeentebestuur (zie bovenstaand adres) op dinsdag en donderdag 's morgens tussen 9 en 12 uur (op de 11e verdieping) of na telefonische afspraak op het nr. 279 29 50 en bij de dienst milieuraadgeving (zie bovenstaand adres) op dinsdag van 9 tot 13 uur en op donderdag van 9 tot 13 uur en van 16 tot 20 uur.

De documenten zullen eveneens uitgehangen worden in de wijken van 2 tot 6 juni 1998. De studiebureaus zullen op 6 juni 1998 op deze locaties aanwezig zijn om toelichting te geven. Voor alle verdere inlichtingen hieromtrent : tel. 279 29 50.

De opmerkingen en bezwaren over het dossier kunnen worden gericht : - schriftelijk, aan het college van burgemeester en schepenen, op het volgende adres : Departement stedenbouw, cel plan, Anspachlaan 6, 11e verdieping, te 1000 Brussel, uiterlijk op 25 juni 1998; - mondeling, tijdens het openbaar onderzoek bij de daartoe aangewezen beambte, op de voor raadpleging voorziene plaatsen.

Standaardformulieren voor de identificatie van de brieven voor bezwaren en bladen met aanbevelingen bij het formuleren van opmerkingen zullen ter beschikking gesteld worden van het publiek op de raadplegingsplaatsen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^