Bericht
gepubliceerd op 12 februari 1999

Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Diverse verzoekende partijen hebben op 28 december 1998 een vordering tot schorsing van De zaak

bron
raad van state
numac
1999021041
pub.
12/02/1999
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Diverse verzoekende partijen hebben op 28 december 1998 een vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging ingesteld van het besluit van 23 juli 1998 van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het plan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Kortrijk, te Kortrijk (Belgisch Staatsblad van 29 oktober 1998).

De zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 81.755/X-8626.

Verzoekende partijen : Van Niel Schuuren, Jan.

Blondeel, Patrick.

Grillet, Tony.

Heinkens, Hugo.

Voor de hoofdgriffier : (get.) S. Heyvaert, eerste hoofdsecretaris.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^