Bericht
gepubliceerd op 25 maart 2000
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 8 maart 2000 ter post aangetekende brief en ter griffie zijn ingekomen op 9 maart 200 Die zaa

bron
arbitragehof
numac
2000021156
pub.
25/03/2000
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

ARBITRAGEHOF


Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 8 maart 2000 ter post aangetekende brief en ter griffie zijn ingekomen op 9 maart 2000, is beroep tot vernietiging en een vordering tot

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^