Bericht
gepubliceerd op 23 september 2000
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 27 en 29 juni 2000 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 28 - de n.

bron
arbitragehof
numac
2000021362
pub.
23/09/2000
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

ARBITRAGEHOF


Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 27 en 29 juni 2000 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 28 en 30 juni 2000, is beroep tot vernietiging ingesteld van de artikelen 6, 8, 25, 27, 29, 34, 36.3, 37.3, 39, 50.3 en 51 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 30 december 1999), wegens schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, door : - de n.v. Pari Mutuel Management Services, met maatschappelijke zetel te 1180 Brussel, Waterloosesteenweg 715, bus 3; - de « Union professionnelle des agences de paris », met maatschappelijke zetel te 1180 Brussel, Vanderkinderestraat 564, de n.v. Derby, met maatschappelijke zetel te 1180 Brussel, Waterloosesteenweg 715; - de n.v. Etablissements André Glotz, met maatschappelijke zetel te 7100 Saint-Vaast, chaussée de Mons 544, de b.v.b.a. World Family Games, met maatschappelijke zetel te 7100 Saint-Vaast, chaussée de Mons 544, de n.v. Family Center Tirou, met maatschappelijke zetel te 7100 Saint-Vaast, chaussée de Mons 544, de n.v. Family Center Quiévrain, met maatschappelijke zetel te 7100 Saint-Vaast, chaussée de Mons 544, de n.v. Family Center Airport, met maatschappelijke zetel te 7100 Saint-Vaast, chaussée de Mons 544, de c.v.b.a. Wellington Snooker Club, met maatschappelijke zetel te 7100 Saint-Vaast, chaussée de Mons 544, en de b.v.b.a. Compagnie belge de divertissements, met maatschappelijke zetel te 7100 Saint-Vaast, chaussée de Mons 544.

Die zaken zijn ingeschreven onder de nummers 1987, 1988, en 1995 van de rol van het Hof en werden samengevoegd met de zaken met rolnummers 1903 en 1941.

De griffier, L. Potoms.

Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 19 en 30 juni 2000 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 20 juni en 3 juli 2000, is beroep tot vernietiging ingesteld van de artikelen 8, 10, 11, 12 en 13 van de wet van 24 december 1999 houdende sociale en diverse bepalingen (betreffende diverse financiële bijdragen ten laste van farmaceutische bedrijven), bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 31 december 1999, derde uitgave, wegens schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, door : - de v.z.w. Agim, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Maria-Louizasquare 49, en de vennootschap naar Nederlands recht Merck Sharp & Dohme B.V., met exploitatiezetel te 1180 Brussel, Waterloosesteenweg 1135; - de n.v. Roche, met maatschappelijke zetel te 1070 Brussel, Dantestraat 75, en de n.v. Bayer, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 141-143.

Die zaken zijn ingeschreven onder de nummers 1981 en 2002 van de rol van het Hof en werden samengevoegd.

De griffier, L. Potoms.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^