Bericht
gepubliceerd op 29 juni 2001

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen Uitloting van de preferente aandelen. - Bericht Op 30 juli 2001 om 10 uur, zal er, in het lokaal nr. 261 van het Ministerie van Financiën, Kunstlaan 30, te Brussel, overgegaan w(...) Reeks D - Belgische

bron
ministerie van financien
numac
2001003293
pub.
29/06/2001
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN FINANCIEN


Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen Uitloting van de preferente aandelen. - Bericht Op 30 juli 2001 om 10 uur, zal er, in het lokaal nr. 261 (2e verdieping) van het Ministerie van Financiën, Kunstlaan 30, te Brussel, overgegaan worden tot de uitloting van de op 1 september 2001 af te lossen preferente aandelen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen : Reeks D - Belgische 4 pct. geconverteerde tranche.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^