Bericht
gepubliceerd op 17 mei 2002
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. - Bericht Onderwerp : Richtlijn 2001/7/EG van 29 januari 2001 houdende derde aanpassing aan de technische vooruitgang van Richtlijn 94/55/EG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de we Richtli

bron
ministerie van verkeer en infrastructuur
numac
2002014130
pub.
17/05/2002
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN VERKEER EN INFRASTRUCTUUR


Vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. - Bericht Onderwerp : Richtlijn 2001/7/EG van 29 januari 2001 houdende derde aanpassing aan de technische vooruitgang van Richtlijn 94/55/EG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.

Richtlijn 2001/7/EG wordt van kracht in Belgische recht door de publicatie in het Belgisch Staatsblad van 25 april 2002 van het Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR).

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^