Bericht
gepubliceerd op 14 september 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bericht. - Bijwerking van 1 augustus 2002 van de inventaris van de reglementen bedoeld in de artikelen 2 en 4 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 tot uitvoering van de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van(...) I. Reglemen

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2002014199
pub.
14/09/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


Bericht. - Bijwerking van 1 augustus 2002 van de inventaris van de reglementen bedoeld in de artikelen 2 en 4 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/02/1997 pub. 02/07/1997 numac 1997022128 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van farmaceutisch-technisch assistent en houdende vaststelling van de lijst van handelingen waarmee deze laatste door een apotheker kan worden be sluiten tot uitvoering van de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen (91/440/EEG) van 29 juli 1991 betreffende de ontwikkeling van de spoorwegen in de gemeenschap I. Reglementen opgesteld door de beheerder van de spoorweginfrastructuur en goedgekeurd door de Minister.

De reglementen, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 26 maart 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/03/1999 pub. 15/04/1999 numac 1999014089 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de normen en voorschriften inzake de veiligheid van de spoorweginfrastructuur en haar gebruik sluiten houdende goedkeuring van de normen en voorschriften inzake de veiligheid van de spoorweginfrastructuur en haar gebruik en de daarop betrekking hebbende wijzigingen zoals opgenomen in de inventaris van 15 mei 2001, die is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 25 juli 2001.

Bovengenoemde reglementen werden gewijzigd bij volgende ministeriële besluiten : ministerieel besluit nr. A/01.015/A/7.2 van 19-07-2001; ministerieel besluit nr. A/01.019/A/7.2 van 30-08-2001; ministerieel besluit nr. A/01.009/A/7.2 van 05-09-2001; ministerieel besluit nr. A/01.022/A/7.2 van 08-11-2001; ministerieel besluit nr. A/01.025/A/7.2 van 10-01-2002; ministerieel besluit nr. A/02.004/A/7.2 van 21-02-2002; ministerieel besluit nr. A/02.001/A/7.2 van 01-03-2002; ministerieel besluit nr. A/02.001bis /A/7.2 van 11-03-2002; ministerieel besluit nr. A/02.010/A/7.2 van 06-05-2002; ministerieel besluit nr. A/02.014/A/7.2 van 11-06-2002; ministerieel besluit nr. A/02.003/A/7.2 van 20-06-2002; ministerieel besluit nr. A/02.025/A/7.2 van 28-06-2002.

Al deze reglementen zijn opgenoemd in bijlage 1 van dit bericht.

II. Voorschriften, opgesteld door internationale instanties.

Deze voorschriften zijn opgenomen in bijlage 2 van dit bericht.

III. Informatiedocumenten met een hoofdzakelijk technisch karakter.

Deze documenten zijn opgenoemd in bijlage 3 van dit bericht.

Bijlagen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^