Bericht
gepubliceerd op 09 juli 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Dienst Vreemdelingenzaken Bericht - Minimumbedrag van de middelen van bestaan waarover een vreemdeling moet beschikken die in België wenst te studeren tijdens het school- of academiejaar 2003-2004 Met toepassing van artikel 2 van het koninkli Berekenin

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2003000537
pub.
09/07/2003
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Dienst Vreemdelingenzaken Bericht - Minimumbedrag van de middelen van bestaan waarover een vreemdeling moet beschikken die in België wenst te studeren tijdens het school- of academiejaar 2003-2004 Met toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit van 8 juni 1983, moet de vreemdeling die in België wenst te studeren tijdens het school- of academiejaar 2003-2004, beschikken over middelen van bestaan waarvan het minimumbedrag 487 EUR per maand bedraagt.

Berekening : 297,47 EUR x 286,49*/175,02 = 486, 92 EUR afgerond tot op de euro : 487 EUR (artikel 5 van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet, Belgisch Staatsblad 29 juli 2000). * index mei 2003.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^