Bericht
gepubliceerd op 30 mei 2003
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Administratie van de Thesaurie. - Bericht De Minister van Financiën deelt mede dat hij overeenkomstig artikel 5,

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2003003339
pub.
30/05/2003
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Administratie van de Thesaurie. - Bericht De Minister van Financiën deelt mede dat hij overeenkomstig artikel 5, § 3, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, zijn goedkeuring heeft gegeven aan de wijzigingen van de Marktregels van Euronext Brussels en dat deze wijzigingen op 1 juni 2003 in werking treden.

Deze nieuwe Regels zijn beschikbaar op de website van Euronext Brussels : http//www.euronext.com.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^