Bericht
gepubliceerd op 29 juli 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bericht aangaande de inwerkingtreding van de artikelen 4 en 11 van het koninklijk besluit van 14 februari 2003 betreffende de dekking van de werkingskosten van de CBF Krachtens artikel 1, 1°, van het koninklijk besluit van 3 april 2003 tot vasts Bijgev

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2003003362
pub.
29/07/2003
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Bericht aangaande de inwerkingtreding van de artikelen 4 en 11 van het koninklijk besluit van 14 februari 2003 betreffende de dekking van de werkingskosten van de CBF Krachtens artikel 1, 1°, van het koninklijk besluit van 3 april 2003 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële markten zijn de artikelen 16 tot 20, 22 en 23 van deze wet in werking getreden op 1 juni 2003.

Bijgevolg zijn de artikelen 11 en 4 van het koninklijk besluit van 14 februari 2003 betreffende de dekking van de werkingskosten van de CBF overeenkomstig de artikelen 25 en 26 van dat besluit eveneens in werking getreden op 1 juni 2003.

De Minister van Financiën, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^