Bericht
gepubliceerd op 05 januari 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Gemeente Evere. - Speciale regelen van openbaarmaking. - Bericht van openbaar onderzoek Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat aan een openbaar onderzoek wordt onderworpen : opheffingsprocedure van het BBP 100 « Oud Eve Deze vo

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2003031650
pub.
05/01/2004
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Gemeente Evere. - Speciale regelen van openbaarmaking. - Bericht van openbaar onderzoek Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat aan een openbaar onderzoek wordt onderworpen : opheffingsprocedure van het BBP 100 « Oud Evere » (artikel 65ter van de O.O.P.S.).

Deze voorlopige aanvaarding werd door de gemeenteraad van 27 november 2003 gestemd.

De documenten van dit basisdossier kunnen op het gemeentebestuur worden geraadpleegd van 5 januari 2004 tot 5 februari 2004 - dienst der werken - stedenbouw, iedere dag van 8 tot 13 uur en op dinsdag van 17 tot 20 uur.

Inlichtingen of technische uitleg kunnen tijdens de hele duur van het onderzoek op het gemeentehuis worden verkregen, op maandagmorgen.

Opmerkingen en bezwaren over dit dossier moeten schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen toekomen op volgend adres : S. Hoedemaekerssquare 10, te 1140 Evere, en dit ten laatste op 5 februari 2004, te 13 uur.

Deze opmerkingen of bezwaren kunnen indien nodig voor deze datum bij de beambte of de daartoe aangewezen persoon mondeling overgemaakt worden op maandagmorgen van 8 tot 13 uur.

Eenieder die tijdens het openbaar onderzoek opmerkingen of bezwaren heeft, kan vragen om door de overlegcommissie, die zal plaatshebben op 19 februari 2004, te worden gehoord.

Evere, 29 november 2003.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^