Bericht
gepubliceerd op 04 juni 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 27 februari 2003 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 28 februari Die zaak

bron
arbitragehof
numac
2003200653
pub.
04/06/2003
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

ARBITRAGEHOF


Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet op het Arbitragehof sluiten op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 27 februari 2003 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 28 februari 2003, is beroep tot vernietiging ingesteld van artikel 157 van de programmawet van 2 augustus 2002 (tijdelijke niet-indexering van weddebijslagen, toelagen en vergoedingen toegekend aan de personeelsleden van de ge√Įntegreerde politie) (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 29 augustus 2002, tweede uitgave), wegens schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, door M. De Mulder, wonende te 1730 Asse, Kespier 36, U. Lenaerts, wonende te 2290 Vorselaar, Groenstraat 19, C. Van Belleghem, wonende te 1500 Halle, Broekborre 196, P. Jansen, wonende te 3960 Bree, Roterstraat 24, F. Heylen, wonende te 2400 Mol, Guido Gezellestraat 2b, H. Le Compte, wonende te 7010 Casteau, avenue d'Ottawa 21, P. Dhoedt, wonende te 8000 Brugge, Karel de Stoutelaan 125, D. Maresceau, wonende te 3201 Aarschot, Franse Linie 57, J. Joos, wonende te 2160 Wommelgem, Raf Verhulstlaan 5v2, D. Buelens, wonende te 2030 Antwerpen, Jan Ympijnstraat 15, D. Houtmeyers, wonende te 2300 Turnhout, Tuinbouwstraat 40, J. Meelberghs, wonende te 2450 Meerhout, Nieuwstraat 22, en M. Tielemans, wonende te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Van der Dilftlaan 1.

Die zaak is ingeschreven onder nummer 2645 van de rol van het Hof en werd samengevoegd met de zaak met rolnummer 2623.

De griffier, L. Potoms.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^