Bericht
gepubliceerd op 04 maart 2005
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Mededeling over de lijst van de Belgische gereglementeerde markten Overeenkomstig artikel 3,

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2005003069
pub.
04/03/2005
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Mededeling over de lijst van de Belgische gereglementeerde markten Overeenkomstig artikel 3, § 1, tweede lid van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, worden de lijst van gereglementeerde markten die zijn erkend met toepassing van het eerste lid en elke wijziging van deze lijst door toedoen van de Minister van Financiën in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Op 31 december 2004 waren volgende markten opgenomen op de lijst, krachtens het ministerieel besluit van 11 april 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/04/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003003240 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende de lijst van de Belgische gereglementeerde markten sluiten houdende de lijst van de Belgische gereglementeerde markten, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 28 november 2003 : 1° de eerste markt, de tweede markt, de nieuwe markt, de « Trading Facility » markt en de markt voor afgeleide producten van Euronext Brussels;2° de secundaire buitenbeursmarkt van de lineaire obligaties, de gesplitste effecten en de schatkistcertificaten. D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^