Bericht
gepubliceerd op 11 oktober 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Jozef Oste, wonende te 9150 Rupelmonde , Kasteelstraat 26, heeft op 23 septembe(...) Deze zaak is

bron
raad van state
numac
2005018119
pub.
11/10/2005
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Jozef Oste, wonende te 9150 Rupelmonde (Kruibeke), Kasteelstraat 26, heeft op 23 september 2005 een vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging ingesteld van het besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening van 29 juni 2005 houdende goedkeuring van BPA « CNR Scheepswerf Rupelmonde » genaamd tevens houdende gedeeltelijke wijziging van het BPA « Bebouwde kom Rupelmonde » genaamd, van de gemeente Kruibeke (Belgisch Staatsblad van 25 juli 2005).

Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 166.303/X-12.499.

Voor de hoofdgriffier,G. De Sloover,hoofdsecretaris.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^