Bericht
gepubliceerd op 12 mei 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen In toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet wordt bekendgemaakt de overdracht van de portefeuille van hypothecaire schuldv Deze ove

bron
commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen
numac
2005095106
pub.
12/05/2005
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN


Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen In toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet wordt bekendgemaakt de overdracht van de portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen van de onderneming « Société de Prêts Emile Carlier », naamloze vennootschap, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is Grand'Place 12, te 7800 Ath, aan de onderneming « Société terrienne du Crédit social du Hainaut », coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is Grand'Place, Hôtel de Ville, à 7800 Ath.

Deze overdracht, die uitwerking heeft vanaf 22 december 2004, is tegenstelbaar aan alle derden door deze bekendmaking. (16727)

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^