Bericht
gepubliceerd op 20 juli 2006
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Administratie van de Thesaurie. - Bericht De Minister van Financiën deelt mede dat hij overeenkomstig artikel 22,

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2006003342
pub.
20/07/2006
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Administratie van de Thesaurie. - Bericht De Minister van Financiën deelt mede dat hij overeenkomstig artikel 22, § 3 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, zijn goedkeuring heeft gegeven aan de wijzigingen van de Clearingsregels van LCH.Clearnet SA en dat deze wijzigingen op de 24 juni 2006 in werking treden.

Deze nieuwe Regels zijn beschikbaar op de website van LCH.Clearnet SA : http//:www.LCHClearnet.com.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^