Bericht
gepubliceerd op 08 september 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Leo Van Pollaert en Jeanine Bovijn, samenwonend te 9200 Dendermonde, Mechelsesteenweg 26 Deze zaa

bron
raad van state
numac
2006018110
pub.
08/09/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Leo Van Pollaert en Jeanine Bovijn, samenwonend te 9200 Dendermonde, Mechelsesteenweg 264, hebben op 11 augustus 2006 een vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging ingesteld van het besluit van de bestendige deputatie van de provincieraad van Oost-Vlaanderen van 18 mei 2006 houdende goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan « Hoogveld I » van Dendermonde.

Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 175.844/X-12.981.

Voor de hoofdgriffier, V. DE BAERDEMAEKER, secretaris.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^