Bericht
gepubliceerd op 08 september 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Etienne Van Goeye, wonende te 9150 Kruibeke, Bazelstraat 206, heeft op 21 augustus 2006 Deze zaa

bron
raad van state
numac
2006018113
pub.
08/09/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Etienne Van Goeye, wonende te 9150 Kruibeke, Bazelstraat 206, heeft op 21 augustus 2006 een vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging ingesteld van het besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening van 30 mei 2006 houdende goedkeuring van het bijzonder plan van aanleg, « Sectoraal BPA zonevreemde bedrijven fase 3 - chocolaterie Duc d'O » genaamd, van de gemeente Kruibeke (Belgisch Staatsblad van 23 juni 2006).

Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 176. 020/X-12.991.

Voor de hoofdgriffier, V. DE BAERDEMAEKER, secretaris.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^