Bericht
gepubliceerd op 15 mei 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten. - Artikel 15,

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2006021086
pub.
15/05/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER


Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten. - Artikel 15, § 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden. - Bericht 1° Overeenkomstig artikel 15, § 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden die opgenomen zijn in de bijlage van het koninklijk besluit van 26 september 1996, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 februari 1999, bedraagt de vanaf 1 januari 2006 toe te passen rentevoet van de verwijlintresten 4,75 pct. (rentevoet van de marginale beleningsfaciliteit van de Europese Centrale Bank, op 31 december 2005, namelijk 3,25 pct., verhoogd met een marge van 1,50 pct.) en de vanaf 1 april 2006 toe te passen rentevoet van de verwijlintresten 5 pct. (rentevoet van de marginale beleningsfaciliteit van de Europese Centrale Bank, op 31 maart 2006, namelijk 3,50 pct., verhoogd met een marge van 1,50 pct.), voor de overheidsopdrachten gepubliceerd vanaf 1 mei 1997 of overheidsopdrachten waarvoor, bij ontstentenis van verplichting om een aankondiging te publiceren, werd uitgenodigd tot het indienen van een offerte of van een kandidatuur na deze datum.

Dezelfde rentevoeten zijn van toepassing vanaf 1 januari 2006 en 1 april 2006 op de overheidsopdrachten waarvan de uitvoering tot het toepassingsgebied behoort van artikel 15, § 4, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 en die gepubliceerd zijn vanaf 1 januari 1981 of deze waarvoor, bij ontstentenis van verplichting om een aankondiging te publiceren, wordt uitgenodigd tot het indienen van een offerte of van een kandidatuur vanaf deze datum. 2° De opdrachten gegund vanaf 8 augustus 2002 vallen onder de toepassing van de bepalingen van het koninklijk besluit van 17 december 2002. Overeenkomstig artikel 15, § 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 december 2002, zijn de volgende rentevoet van toepassing voor de opdrachten gegund vanaf 8 augustus 2002 : augustus tot december 2002 : 10,50 % januari tot juni 2003 : 10 % augustus tot december 2003 : 9,50 % januari tot juni 2004 : 9,50 % juli tot december 2004 : 9,50 % januari tot juni 2005 : 9,50 % juli tot december 2005 : 9,50 % januari tot juni 2006 : 9,50 %. 3° Indien de rentevoet onder punt 1 later wordt gewijzigd, zal de vijftiende dag van de maand of de eerstvolgende werkdag die erop volgt, een bericht in het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^