Bericht
gepubliceerd op 05 maart 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bericht over de inwerkingtreding van de artikelen 6, 7, 9, 10 en 11 van de wet van 26 augustus 2006 houdende fusie van de Federale Investeringsmaatschappij en de Federale Participatiemaatschappij « Met toepassing van artikel 14 van de wet van 26 De Vic

bron
federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst budget en beheerscontrole
numac
2007003118
pub.
05/03/2007
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE


Bericht over de inwerkingtreding van de artikelen 6, 7, 9, 10 en 11 van de wet van 26 augustus 2006 houdende fusie van de Federale Investeringsmaatschappij en de Federale Participatiemaatschappij « Met toepassing van artikel 14 van de wet van 26 augustus 2006 houdende fusie van de Federale Investeringsmaatschappij en de Federale Participatiemaatschappij zijn de artikelen 6, 7, 9, 10 en 11 van de voornoemde wet in werking getreden op 1 november 2006. » De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS De Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, B. TUYBENS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^