Bericht
gepubliceerd op 02 mei 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De VZW « Aktiekomitee ter Beveiliging van het Leefmilieu op de Linkeroever » (...) Deze zaak i

bron
raad van state
numac
2007018080
pub.
02/05/2007
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De VZW « Aktiekomitee ter Beveiliging van het Leefmilieu op de Linkeroever » (A.B.L.L.O.) Annick Besseleers en Suzanna De Backer, allen woonplaats kiezend bij Mr. Hans Van Dooren, advocaat te 9220 Hamme, Stationsstraat 50, hebben op 6 april 2007 een vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging ingesteld van het besluit van de Vlaamse regering van 19 januari 2007 houdende de definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan « afbakening regionaalstedelijk gebied Sint-Niklaas » (Belgisch Staatsblad van 9 februari 2007).

Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 182.333/X-13.239.

Voor de Hoofdgriffier, G. De Sloover, Hoofdsecretaris.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^