Bericht
gepubliceerd op 16 februari 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 23 en 27 december 2006, 3, 24 en 25 januari 2007 ter post aangetekende brieven en te Die zake

bron
arbitragehof
numac
2007200496
pub.
16/02/2007
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

ARBITRAGEHOF


Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 23 en 27 december 2006, 3, 24 en 25 januari 2007 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 26 en 28 december 2006, 4, 25 en 26 januari 2007, zijn beroepen tot vernietiging ingesteld van artikel 177 (« Wijziging van de wet van 11 mei 2003 tot bescherming van de titel en van het beroep van landmeter-expert ») van de wet van 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 28 juli 2006, tweede editie), wegens schending van de regels die door of krachtens de Grondwet zijn vastgesteld voor het bepalen van de onderscheiden bevoegdheid van de Staat, de gemeenschappen en gewesten en van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, door respectievelijk Anne-Sophie Boonen, wonende te 3806 Velm, Rembert Schrijversstraat 47, Dirk Sterckx, wonende te 2370 Arendonck, Klavervelden 2, David Martens, wonende te 9220 Hamme, Petrus Van der Jeugdlaan 21, Erik Van de Put, wonende te 2800 Mechelen, Rembert Dodoensstraat 95, Eddy Steemans, wonende te 2370 Arendonk, Kerkstraat 83, Karel Debaillie, wonende te 8904 Ieper, Vanheulestraat 1, Geert Barbier, wonende te 8200 Sint-Michiels (Brugge), Vogelzangdreef 28, Dirk Coolens, wonende te 9420 Erpe-Mere, Ottergemdorp 49, Monique Coomans, wonende te 2450 Meerhout, Lilstraat 16, Hendrik Faveere, wonende te 2450 Meerhout, Lilstraat 16, Raoul Creemers, wonende te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Wandelstraat 24, en David Verelst, wonende te 3200 Aarschot, Felix Daelslaan 38/5.

Die zaken, ingeschreven onder de nummers 4106, 4107, 4108, 4110, 4111, 4112, 4113, 4117, 4129, 4130, 4131 en 4132 van de rol van het Hof, werden samengevoegd.

De griffier, P.-Y. Dutilleux.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^