Bericht
gepubliceerd op 29 november 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 12 oktober 2007 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 15 oktober 2007, is beroep tot ve Die zaak

bron
grondwettelijk hof
numac
2007203440
pub.
29/11/2007
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

GRONDWETTELIJK HOF


Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 12 oktober 2007 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 15 oktober 2007, is beroep tot vernietiging ingesteld van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 31 mei 2007, tweede editie), wegens schending van de artikelen 10, 11 en 13 van de Grondwet, door Marie-Claire Brialmont, wonende te 4821 Andrimont, Clos de Hombiet 3, Patricia Ledent, wonende te 6620 Fleurus, rue Oblique 5, Eric Ledent, wonende te 4801 Stembert, rue du Panorama 110, Pascale Ledent, wonende te 4910 Theux, chaussée de Verviers 127, Sylvain Ledent, wonende te 4800 Ensival, rue Gueury 1, Didier Christiaen en Patricia Catteeuw, wonende te 4821 Andrimont, Clos de Hombiet 5, Rafael Lopez Angusto en Dominique Degueldre, wonende te 4821 Andrimont, Clos de Hombiet 7, Michel Pirard en Tiziana Tamburini, wonende te 4821 Andrimont, Clos de Hombiet 9, Guy Hennus en Véronique Lassine, wonende te 4750 Bütgenbach, Champagner Strasse 8, Serge Fohal en Catherine Rikir, wonende te 4840 Welkenraedt, rue de l'Ecole 8, Yves Mouchamps, wonende te 4821 Andrimont, Clos de Hombiet 12, Christine Closter, wonende te 4821 Andrimont, Clos de Hombiet 15, Christian Gilles en Léontine Crutzen, wonende te 4821 Andrimont, Clos de Hombiet 17, Claude Bayetto en Madeleine Conrath, wonende te 4821 Andrimont, Clos de Hombiet 22, Pierangelo Porcu en Myriam Etienne, wonende te 4821 Andrimont, Clos de Hombiet 24, Carine Guillitte en Xavier Cortisse, wonende te 4821 Andrimont, Clos de Hombiet 26, Alain Guillot en Cécile Corman, wonende te 4821 Andrimont, Clos de Hombiet 28, en Jean-Marc Lemin en Renate Haag, wonende te 4821 Andrimont, Clos de Hombiet.

Die zaak is ingeschreven onder nummer 4313 van de rol van het Hof.

De griffier, P.-Y. Dutilleux.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^