Bericht
gepubliceerd op 06 februari 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Rudi

bron
raad van state
numac
2008018015
pub.
06/02/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Rudi Nelissen, Willy Iliaens, de NV Vanilimmo, Carine Bex, Clement Duyssens en Eddy Wintmolers, die allen woonplaats kiezen bij Mrs. Wim Mertens en Andy Beelen, advocaten, met kantoor te 3580 Beringen, Scheigoorstraat 5, hebben op 10 december 2007 de schorsing en de nietigverklaring gevorderd van het ministerieel besluit van 21 september 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/09/2007 pub. 15/10/2007 numac 2007012607 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de leden van de raad van beroep bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg sluiten, houdende goedkeuring van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan « Regionale bedrijventerreinen Brouwerij-Alken en uitbreiding Kolmen » van de gemeente Alken.

Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 12 oktober 2007.

Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 186.239/X-13.573.

Voor de Hoofdgriffier, G. De Sloover, Hoofdsecretaris.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^