Bericht
gepubliceerd op 29 oktober 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Dominique Junger heeft de nietigverklaring gevorderd van h Het bes

bron
raad van state
numac
2008018277
pub.
29/10/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Dominique Junger heeft de nietigverklaring gevorderd van het koninklijk besluit van 16 juli 2008 tot vaststelling van de samenstelling van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Het bestreden besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 22 juli 2008.

Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 189.791/VIII-6582.

Voor de Hoofdgriffier, Chr. Stassart, Hoofdsecretaris.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^