Bericht
gepubliceerd op 05 december 2008
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW « Clinique Notre-Dame de Grâce » cum suis hebben d Het

bron
raad van state
numac
2008018361
pub.
05/12/2008
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW « Clinique Notre-Dame de Grâce » cum suis hebben de nietigverklaring gevorderd van het ministerieel besluit van 19 augustus 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/08/2008 pub. 04/09/2008 numac 2008024335 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 april 1999 tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten sluiten tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 april 1999 tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten.

Het bestreden besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 4 september 2008.

Deze zaak is ingeschreven op de rol onder het nummer G/A. 190.203/VI-17.987.

Voor de Hoofdgriffier, Chr. Stassart, Hoofdsecretaris.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^